Badania termowizyjne maszyn


Instalacje elektryczne, przed tym jak ulegną awarii, najczęściej się przegrzewają. Aby wystarczająco wcześnie zainterweniować, wykorzystana zostaje kamera termowizyjna. Jej zadaniem jest pokazanie miejsc, w których tworzą się „gorące punkty”.

Powodów badań termowizyjnych maszyn jest wiele. Do niektórych zaliczyć możemy:
– wymogi ubezpieczycieli,
– konieczność wykonywania regularnych przeglądów instalacji,
– chęć uniknięcia awarii, aby uniknąć strat finansowych z powodu zatrzymania działalności w przedsiębiorstwie.
Jest to bezpieczny i całkowicie nieinwazyjny sposób diagnozowania stanu instalacji oraz maszyn i sprzętu przemysłowego.

Badania termowizyjne maszyn wykonuje się w takich obiektach jak: zakłady przemysłowe, a także budynki magazynowe, centra handlowe, biurowce, budynki użyteczności publicznej. Elementy poddane badaniu to: instalacje elektryczne typu rozdzielnie oraz szafy zasilająco-sterownicze oraz skrzynki elektryczne i bezpiecznikowe czy też tablice rozdzielcze, silniki w centralach wentylacyjnych, części maszyn i elementy instalacji przemysłowych, rurociągi naziemne, sieci ciepłownicze.

Badania instalacji elektrycznych wykonuje się przy normalnym obciążeniu wyszczególnionych torów prądowych. Działanie to polega na bezkontaktowym pomiarze temperatury różnego rodzaju elementów rozdzielni. Celem badań jest sprawdzenie stanu sieci elektrycznych oraz wczesne wykrycie obszarów wymagających konserwacji. Badanie maszyn przemysłowych jest ukierunkowane na nieprzerwaną ciągłość pracy. Jak kosztownym jest zastój prac maszyn w przedsiębiorstwie, wie każdy właściciel takiej firmy. Aby uniknąć strat ciepła, należy zaś wykonać badania rurociągów oraz sieci ciepłowniczych. Izolacja termiczna oraz nieszczelności to najczęstsze uszkodzenia.

Korzyściami stosowania termowizji w przemyśle są prewencja oraz bezpieczeństwo, a także oszczędności, poprzez zmniejszenie ilości awarii. Zachowanie ciągłości działalności, dzięki regularnej diagnostyce termowizyjnej, pozwala na uniknięcie przerw w dostawie energii elektrycznej.